• Tập thể giáo viên Khoa Tài nguyên Môi trường chụp hình kỷ niệm với Nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương

  • Sinh viên ngành Địa chất trong giờ học

  • Sinh viên ngành Trắc địa trong giờ thực hành

  • Sinh viên ngành Địa chất thực hành phân tích mẫu đá bằng kính hiển vi điện tử

  • Sinh viên ngành Địa chất thực tế tại xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator