• Tập thể giáo viên Khoa Tài nguyên Môi trường chụp hình kỷ niệm với Nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương

  • Sinh viên ngành Địa chất trong giờ học

  • Sinh viên ngành Trắc địa trong giờ thực hành

  • Sinh viên ngành Địa chất thực hành phân tích mẫu đá bằng kính hiển vi điện tử

  • Sinh viên ngành Địa chất thực tế tại xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TÍN CHỈ BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Print

Nhà trường thông báo Quyết định số 539/QĐ-CĐCN-ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ kèm theo Quyết định số 516/QĐ-CĐCN-ĐT ngày 23/8/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa.

Tải tại đây

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator